Een verschil maken in de maatschappij

Als onderneming in de gezondheidszorg hebben wij ook een maatschappelijke rol. We laten dit zien door projecten te steunen die dicht bij onze eigen activiteiten in de zorg staan. 

Aangezien Mediq is gespecialiseerd in de distributie van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, kunnen we in tijden van nood ook praktische hulp bieden, zoals verbandmiddelen, infuusmaterialen, geneesmiddelen en medische apparatuur. Daarnaast steunt Mediq een groot aantal plaatselijke initiatieven. Eén thema heeft Mediq in het bijzonder omarmd: jongeren met diabetes. 

Jongeren en diabetes 
Jonge mensen met diabetes hebben een speciale plek in ons hart. Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die van grote invloed is op het dagelijks leven van de patiënten. Zij moeten dagelijks hun bloedsuikerpeil meten en insuline inspuiten. Dat is nogal een belasting, vooral als je nog jong bent. Jongeren met diabetes willen niet uit de toon vallen. Soms verzetten ze zich dan ook tegen de beperkingen die hun ziekte hun oplegt en komt het voor dat ze niet op tijd hun bloedsuikerpeil controleren of insuline inspuiten. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, zoals hypo- of hyperglycemie (een te laag of te hoog bloedsuikerpeil). Wanneer ze ouder zijn, kunnen complicaties optreden, zoals aandoeningen aan de kransslagaders, de nieren, de ogen en het zenuwstelsel. 
In alle landen waar wij in de directe distributie van diabetesmiddelen actief zijn, werken wij nauw samen met de lokale diabetesorganisaties. Op deze manier kan Mediq een verschil maken en ook werkelijk iets betekenen voor jongeren en diabetes. 

Sweet Talk
Een van onze projecten om jongeren met diabetes te steunen is Sweet Talk, een interactief theaterprogramma voor tieners met diabetes en hun ouders. Met humor spelen acteurs Izaira Kersten en Floris van Tilburg typische thuissituaties, met het doel een discussie tussen ouders en kinderen te starten.  

Izaira Kersten: “Toen ik op mijn 26e diabetes bleek te hebben, had dat een enorme impact op mijn leven. Het is me echter wel gelukt er op een positieve manier mee om te gaan. Omdat ik actrice ben en ambassadeur van het Diabetesfonds, wilde ik ook graag anderen helpen. Ik produceer shows waarbij diabetes de rode draad vormt. Dankzij Mediq heb ik in 2012 de ‘Sweet Talk’ workshop kunnen opzetten. Dit is bedoeld om jongeren met diabetes te ondersteunen, informeren en inspireren. Samen met Floris van Tilburg spelen we Sweet Talk in 2013 voor de jongeren en ook hun ouders.” Mediq was in 2013 succesvol in het organiseren van 27 workshops.