Een goede werkomgeving

Mediq wil een werkomgeving scheppen waarin medewerkers zich uitgedaagd voelen, waarin ze hun vaardigheden en competenties kunnen ontwikkelen en waarin ze succesvol kunnen zijn. 

Om dit te bereiken is een HR-beleid opgesteld. Daarin staat een aantal kernpunten centraal: 
Diversiteit 
Wij willen dat iedereen zich thuis voelt bij ons bedrijf en dezelfde kansen krijgt, ongeacht nationaliteit of geslacht. 
Aantrekken en behouden 
Mediq wil capabele mensen aantrekken die flexibel en ambitieus zijn en een passie hebben voor werken in de gezondheidszorg. 
Betrokkenheid 
Wij vinden het belangrijk om betrokken en trotse medewerkers te hebben, die zich achter de strategie van de onderneming scharen.  
Personeelsontwikkeling 
Mediq heeft ontwikkelingsprogramma’s om ervoor te zorgen dat er beroep wordt gedaan op de talenten van medewerkers en dat ze worden uitgedaagd. Voor zeer getalenteerde medewerkers zijn er ook kansen op internationaal niveau. 
Gezondheid en veiligheid 
Alle groepsmaatschappijen hanteren veiligheidsprocedures en voeren deze nauwgezet uit. Deze procedures zijn vastgelegd in handboeken en kwaliteitssystemen. Met behulp van veiligheidstrainingen worden logistieke medewerkers voorgelicht. 
Klachten van medewerkers 
Wij beschikken over een integriteitsregeling. Zo kunnen werknemers een klacht indienen bij de Raad van Bestuur. Dit kan desgewenst anoniem.