Beperken schadelijke gevolgen voor het milieu

Mediq wil graag effecten op het milieu terugdringen op die terreinen waarop wij de grootste invloed hebben: afval en transport.

Afval
De goederen die wij inkopen, worden in pakketten afgeleverd. Wij pakken deze uit en her-verpakken de goederen, waarbij het uitpakken tot afval leidt. Onze distributieactiviteiten zijn dan ook verantwoordelijk voor het merendeel van het afval dat wij genereren. Een aanzienlijke hoeveelheid van het door ons geproduceerde afval, zoals papier en karton, is geschikt voor hergebruik. Naast herbruikbaar afval, produceren wij ook een zekere hoeveelheid niet herbruikbaar afval, zoals afval van geneesmiddelen. Wij willen het aandeel herbruikbaar afval vergroten. 

Lean en Green Award voor het reduceren van CO2-uitstoot 
Wij distribueren goederen zowel naar ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en apotheken als rechtstreeks naar patiënten. CO2 uitstoot uit transport heeft daardoor een grote impact op het milieu. Om uitstoot te verminderen, gebruiken wij milieuvriendelijke brandstof en efficiënter en elektrisch vervoer in Nederland. Speciaal voor dit beleid hebben wij in Nederland de Lean and Green Award 2014 voor Personal Mobility ontvangen. Onder personenmobiliteit wordt verstaan: woon-werkverkeer, operationeel verkeer en zakelijk verkeer. Met dit resultaat  was Mediq een van de 21 bedrijven die zich hebben gecommitteerd aan minimaal 20% CO2-reductie binnen vijf jaar. Lean en Green is een non-profit netwerk om duurzame mobiliteit te promoten onder bedrijven en overheidsinstellingen.

Ook in 2012 hebben wij een Lean en Green Award ontvangen. Wij  ontvingen deze speciaal voor onze logistieke activiteiten. Ook daarvoor is het gelukt om het CO2-gebruik te verminderen. Zo is de logistieke planning herzien, waardoor de vrachtauto's de meest optimale routes rijden en op die manier minder kilometers rijden. Ook laat Mediq de wagens rijden op brandstoffen die minder belastend zijn voor het milieu of, waar mogelijk en efficiënt, op elektriciteit. Edward van Tuinen, Real Estate & Facilitair Manager bij Mediq: “Overigens bereikt Mediq met haar leaseauto-beleid vanaf 2011 gerekend al een besparing van 27% en daarmee hoort Mediq bij de koplopers. Het is het succesvolle resultaat van maatregelen zoals actief sturen op brandstofbeleid en de uitgifte van elektrische lease-auto’s.”