Terug naar nieuwsoverzicht

Meer mogelijkheden voor chemotherapie thuis voor kinderen

De Meern, 09 mei 2017

Doorbraak door samenwerking Emma Kinderziekenhuis AMC, KinderThuisZorg en Mediq Kinderen die een oncologische behandeling bij het Emma Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam volgen, hebben in het kader van een pilot de mogelijkheid gekregen om chemotherapie thuis toegediend te krijgen. Hiervoor kwamen verpleegkundig specialisten kinderoncologie van KinderThuisZorg bij hen langs om te bepalen of hun fysieke toestand toediening van chemotherapie toeliet. Mediq zorgde voor veilige aflevering van het toedieningssysteem en de door het Emma Kinderziekenhuis bereide medicatie. “Kinderen en hun ouders hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor chemotherapie. Dit maakt de behandeling minder belastend”, zegt dr. Marianne van de Wetering, kinderoncoloog en chef de clinique van de afdeling Kinderoncologie in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Samen met verpleegkundig specialist Charlotte Beukhof heeft zij deze pilot gecontroleerd en begeleid.

Minder belastend
Eerder konden kinderen met leukemie al een klein deel van hun chemotherapie thuis toegediend krijgen. Dit wordt nu ook mogelijk gemaakt voor andere soorten chemotherapieën die alleen toegediend mogen worden na beoordeling van bloeduitslagen, lichamelijk onderzoek en een voorgesprek. Een unieke ontwikkeling op het gebied van zorg voor zieke kinderen buiten het ziekenhuis. “De kinderen kunnen gewoon in hun eigen leefomgeving blijven en brengen minder tijd in het ziekenhuis door. Hierdoor stijgt de kwaliteit van leven en daalt de sociale belasting. Tegelijkertijd versterkt deze samenwerking de brug tussen het ziekenhuis en thuis”, aldus Van de Wetering.

Behandelingen door verpleegkundigen met specialisatie kinderoncologie
KinderThuisZorg heeft als eerste kinderthuiszorgorganisatie in Nederland verpleegkundig specialisten met de specialisatie kinderoncologie in dienst. “Deze verpleegkundig specialisten verzorgen de oncologische behandelingen thuis bij patiënten van het Emma Kinderziekenhuis AMC. In het verleden moesten de kinderen voor deze behandelingen wekelijks of soms nog vaker naar het ziekenhuis”, zegt Natascha Kok, verpleegkundig specialist kinderoncologie en -comfortzorg bij KinderThuisZorg.

Veilige zorg in vertrouwde omgeving
“Verplaatsing van ziekenhuiszorg naar huis staat of valt met een goede organisatie en samenwerking”, benadrukt Xander Schrage, directeur Mediq Tefa. “De zorg van het ziekenhuis moet naadloos overlopen in veilige zorg thuis. Hiertoe hebben we met KinderThuisZorg en Emma Kinderziekenhuis AMC een integrale aanpak ontwikkeld. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden om in een vertrouwde omgeving de best mogelijke zorg te bieden.”

Gewoon de hele dag naar school
Om de kwaliteit te waarborgen, hebben Emma Kinderziekenhuis AMC, KinderThuisZorg en Mediq gedurende drie maanden een pilot uitgevoerd. Roemer (8) en Justin (8) hebben hieraan meegewerkt. Beide kinderen zijn te volgen op www.deproeftest.nl. “Ik hoop dat deze test kan doorgaan, dat zou heel fijn zijn”, vertelt Roemer. “Omdat het thuis is, kan ik gewoon de hele dag naar school”, zegt Justin. Tijdens de pilot is onderzocht of het gewenste effect wordt bereikt. Hiertoe hebben ouders op vaste momenten vragenlijsten over de kwaliteit van leven en sociale belasting ingevuld. 

Gezien de positieve resultaten van de pilot ligt het voor de hand om deze aanpak voort te zetten. Zorgverzekeraars worden daarom uitgenodigd om chemotherapie in de thuisomgeving te steunen. Dan kan deze zorgoplossing wellicht ook bij andere kinderziekenhuizen geïntroduceerd worden.

Persbericht van KinderThuisZorg, Emma Kinderziekenhuis AMC en Mediq.