De best mogelijke zorg in de vertrouwde thuisomgeving

Mediq heeft ruime ervaring in het naar huis brengen van complexe ziekenhuiszorg. Veilig en comfortabel. Ook ondersteunen we ziekenhuizen bij het thuis toedienen van oncologische medicatie bijvoorbeeld bloedafnames en bloedtransfusies door oncologieverpleegkundigen. Onze dienstverlening is snel, professioneel en op maat. Ook voor oncologie thuis kunnen wij uw partner zijn.

Oncologische toedieningen in de thuissituatie ontzorgen zowel de patiënt en zijn of haar naasten als het ziekenhuis. Patiënten hoeven hierdoor minder te reizen en minder tijd in het ziekenhuis door te brengen. Dit maakt de behandeling minder belastend en verbetert de kwaliteit van leven. Voor het ziekenhuis betekent het thuis uitvoeren van een deel van de behandeling minder beslag op de afdeling en verpleegkundigen. Zo kunnen meer patiënten behandeld worden, wordt het zorgaanbod breder en kan het ziekenhuis zich meer op hoog complexe zorg richten.Onze ervaring in thuisoncologie:

 • Toediening van Erytropoetine (EPO’s)
 • Toediening van Colony-stimulating factors (CSF's) 
  • Neupogen
  • Neulasta
  • Granix 
  • Leukine
  • Zarxi
 • Toediening van de volgende geneesmiddelen:
  • Denosumab (Prolia/Xgeva)
  • Nivolumab (Opdivo)
  • Azacitidine (Vidaza)
  • Pembrolizumab (keytruda)
  • Trastuzumab (Herceptin)
  • 5FU
  • FOLFOX
  • FOLFIRINOX
  • Zometa
  • Methotrexaat
  • Cytarabine

Andere toedieningen of behandelingen zijn mogelijk op aanvraag.


Als partner voor oncologische zorg thuis fungeert Mediq als verlengstuk van het ziekenhuis. Het ziekenhuis bepaalt waar wij worden ingezet binnen een behandeling van de patiënt. Dankzij heldere en frequente communicatie tussen Mediq en het ziekenhuis, blijft het ziekenhuis grip houden op het zorgpad van de patiënt. De patiënt blijft dan ook altijd onder behandeling van het ziekenhuis. Door het aanbod van oncologische zorg thuis, kunnen we de integrale kosten van een behandeling verminderen. Zo werken we samen aan het betaalbaar houden van de zorg.

Mediq heeft in samenwerking met Roche een rekentool ontwikkeld die helpt om de financiële haalbaarheid voor thuisbehandeling inzichtelijk te maken. Hierbij wordt gekeken naar de DBC’s en zorgkosten in uw specifieke situatie. In circa 45 minuten bespreken we gezamenlijk waar u op moet letten om de kosten voor thuisbehandeling inzichtelijk te maken. 

Interesse in een business case voor uw ziekenhuis?

Neem contact op met Erik Alferink via: 
E-mail: Oncologie@mediq.com
Telefoon: 06 - 20025177

De zorgactiviteiten die wij bieden
 • Bloedafname & klinische chemie
 • Toediening van Erytropoetine (EPO’s)
 • Bloedtransfusie
 • Aderlating
 • Toediening van Colony-stimulating factors (CSF's) 
 • Neupogen
 • Neulasta
 • Granix 
 • Leukine
 • Zarxi
 • Toediening van de volgende geneesmiddelen:
 • Zometa
 • Denosumab (Prolia/Xgeva)
 • Nivolumab (Opdivo)
 • Azacitidine (Vidaza)
 • 5FU
 • FOLFOX
 • Pembrolizumab (keytruda)
 • Trastuzumab (Herceptin)
 •  FOLFIRINOX
 • Methotrexaat
 • Cytarabine

Voordelen van oncologie aan huis

Bloedprikken thuis

Bloedafname thuis bespaard veel tijd en geld voor zowel patiënt als het ziekenhuis. Bekijk hier het verhaal van Willem Brethouwer.

Chemo thuis

Een verpleegkundige komt bij de patiënt thuis chemo toedienen. Bekijk hier de video van EMC waarin zij een grote proef doen. 

Chemo thuis voor kinderen

Een video waarin twee kinderen met leukemie worden gevolgd. Zij doen mee aan een drie maanden durende pilot voor chemo thuis.