Stakeholdersdialoog

Mediq is een internationaal bedrijf in de zorg. De verschillende markten waarin wij actief zijn, zijn geen gewone markten. Overheden stellen eisen aan de betaalbaarheid, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Dit maakt ondernemen op zorgmarkten zeer complex en uitdagend. 

Het succes van onze onderneming is afhankelijk van de mate waarin wij in de behoeften van onze patiënten kunnen voorzien én van de manier waarop wij de meningen en belangen van onze stakeholders in onze bedrijfsstrategie opnemen. Wij gaan daarom de dialoog aan met klanten, patiënten- en consumentenorganisaties, professionals, voorschrijvers, zorgverzekeraars, medewerkers, ondernemingsraden, producenten, overheden en financiële relaties. 

Onze groepsmaatschappijen hebben contact met klanten (patiënten en professionals) en meten proactief de tevredenheid door klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren. Daarnaast hebben wij contact met patiënten, patiëntenorganisaties en voorschrijvers om therapiegerelateerde onderwerpen te bespreken. Er zijn medewerkers in de betreffende landen die contacten onderhouden met zorgverzekeraars. Bovendien onderhouden onze centrale inkoopafdeling en de lokale categoriemanagers contacten met fabrikanten.