Codes & reglementen

De inrichting van het bestuur van Mediq, het toezicht daarop en de wijze waarop hierover verantwoording wordt afgelegd, zijn in overeenstemming met de Nederlandse corporate governance code.

Codes & reglementen
Binnen Mediq kennen we een aantal codes en reglementen die de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van corporate governance waarborgen.